Kvarteret Grävlingen På Väster – En ny Stadsdel växer fram

Vårt framtida projekt Kv Grävlingen på Väster presenterades i Jönköpings-Posten. Projektet omfattar ca. 200 smålägenheter. Till artikeln: Till Detaljplanen: