Fastigheter

Energieffektiviseringar & inomhusklimat

Arbetet med att hitta bra lösningar gällande klimat, hållbarhet & energieffektivisering i våra fastigheter fortsätter.    I Gamla brandstationskvarteret (Granaten 1 & 2) har en översyn gjorts av ventilationen i fastigheterna och på kort tid har 3 st aggregat bytts ut som betjänar bland annat bostäder,  äldreboende samt kontorslokaler.  Inomhusklimatet har blivit bättre och de nya ventilationsaggregaten […]

Energieffektiviseringar & inomhusklimat Läs mer »