Kvarteret Grävlingen På Väster – En ny Stadsdel växer fram

Vårt framtida projekt Kv Grävlingen på Väster presenterades i Jönköpings-Posten. Projektet omfattar ca. 200 smålägenheter.

Till artikeln:

Till Detaljplanen:

 

 

Preliminär utformning av Kvarteret