Hållbarhet

Hållbarhet

Brandtornet har som uttalat mål att vara ett fastighetsbolag med hög servicenivå för sina hyresgäster, ha en god arbetsmiljö för sina medarbetare och skapa god och hållbar lönsamhet över tid. En viktig del för att nå dessa mål är vårt arbete med hållbarhetsfrågor. Vi har valt att dela upp vårt hållbarhetsarbete i fyra delområden utefter FN:s globala mål.

Vi skall vara en arbetsplats och leverantör där alla såväl medarbetare som våra kunder skall behandlas med jämlikhet och respekt.

Läs mer om FN:s globala mål:

God Hälsa och Välbefinnande

Jämställdhet

Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

 

Vi skall erbjuda våra kunder fastigheter med god och hållbar klimatkänsla, så väl inom- som utomhus. All nyproduktion skall vara miljöbyggnad och vår ambition är att även miljöcertifiera det befintliga beståndet. Vi står för hållbar förvaltning över tid samtidigt som vårt bestånd ska upplevas rent och snyggt.

Läs mer om FN:s globala mål:

Rent vatten och sanitet för alla

Hållbar energi för alla

Hållbar konsumtion och produktion

 

Vår ambition är att skapa fastigheter och kringmiljöer som bidrar till stadens utveckling i positiv anda och därmed vara delaktiga i att skapa en tryggare stadsmiljö.

Läs mer om FN:s globala mål:

Hållbara städer och samhällen

Fredliga och inkluderande samhällen

Vi använder oss enbart av grön el, monterar solceller på våra fastigheter, byter ut gammal belysning till energieffektivare system samt jobbar med energieffektivisering genom bland annat prognosstyrning av våra värme -och ventilationssystem. Vidare använder vi oss av miljövänliga produkter och återvinner så mycket som möjligt.

Läs mer om FN:s globala mål:

Hållbar energi för alla

Bekämpa klimatförändringarna

 

Miljö

Som lokal aktör med ett tydligt förvaltnings- och förädlingsuppdrag har Brandtornet ett stort ansvar för miljön. Tack vare vårt långsiktiga fokus har vi förmågan att kunna genomföra investeringar som bidrar till ett mer hållbart samhälle genom att reducera vårt ekologiska fotavtryck.

 

Vi utvecklar vår verksamhet löpande och har varje år lyckats att energieffektivisera våra fastigheter för att minska vår miljöpåverkan.

 

I dagsläget arbetar vi särskilt med följande frågor:

i våra byggnader ska minska. För att upprätthålla ett bra inomhusklimat i våra fastigheter ställs krav på uppvärmning, ventilation, vatten och sanitet. Vårt mål är att, genom nyfikenhet och utbildning, hitta lösningar som reducerar fastigheternas energiförbrukning samtidigt som vi tillhandahåller ett gott inomhusklimat för våra hyresgäster.

i form utav solcellsanläggningar, elbilsladdare samt återvinning utav luft, vatten och värme. Genom att nyttja energin som redan finns i eller omkring våra fastigheter har vi möjlighet att reducera det initiala energibehovet och således minimera vår miljöpåverkan.

som genereras i våra fastigheter ska reduceras genom att styra våra hyresgäster till att fatta rätt beslut i våra miljörum. Detta uppnår vi genom att hålla våra soprum rena och fräscha med tydlig information hur avfallet ska sorteras samt vilka miljökonsekvenser felaktig källsortering resulterar i.

utav material, avfall och personal skall utgöra en så liten miljöpåverkan som möjligt. En viktig del är att vi planerar arbetet för att undvika onödiga resor. Vi ska successivt byta ut våra fossildrivna bilar mot elbilar för att minska våra utsläpp av fossil koldioxid.

Ett kollektivt uppdrag

För att kunna nå våra interna miljömål och samtidigt agera föredömligt i samhället måste vi kunna erbjuda våra hyresgäster de möjligheter som krävs för att göra rätt.

Därför erbjuder vi som fastighetsägare följande för att våra hyresgäster ska kunna bo och leva miljöklokt:

 

  • Fräscha miljörum med goda möjligheter att källsortera.
  • Fastigheter belägna nära hållplatser för kollektivtrafik.
  • Bra cykelparkeringar i anslutning till eller i våra fastigheter.
  • Energieffektiva vitvaror i kök  och tvättstugor.
  • Individuell mätning av el och varmvatten i våra nybyggda fastigheter.

Miljötips

Visste du att hur vi agerar och använder resurser i hemmet har en stor påverkan på vårt klimatavtryck? Här har vi en lista på lite tips om hur man kan värna om miljön i hemmet samtidigt som man kan spara pengar och öka trivseln för sig själv och andra.

För varje minut man diskar under rinnande vatten går det åt 12 liter vatten. Till en ganska liten disk kan det behövas 50 liter varmvatten, vilket är samma mängd energi som en 50 tums TV använder på 40 timmar eller vad din ugn använder på 1 timme.

En tvättmaskin använder nästan samma mängd vatten och el halvfull som full. Därför är det bra fylla tvättmaskinen ordentligt så att man klarar sig på färre tvättar. Se dock till att lämna ett handsbreddutrymme i trumman, annars kan tvättresultatet försämras!

En ”fulspolning” är när något annat än toalettpapper och kroppsvätskor spolas ner i toaletten. Fulspolningar kan orsaka stopp i avloppsrören. Men de kan också slita på och förstöra utrustningen i reningsverken, försämra kvaliteten på det renade vattnet för oss alla, samt göra vattnet dyrare för alla då det blir svårare att rena.

Små läckage kan öka vattenförbrukningen mycket mer än vad man tror. En droppande kran kan använda 20 000 liter per år medan en rinnande toalett kan förbruka 2,5 miljoner liter under samma tid. För att möta framtidens utmaningar, då vattenbrist och torka kan bli verklighet, är det viktigt att inte slösa vatten. Därför är det mycket viktigt att felanmäla även små läckage så att fastighetsägaren kan rätta till dessa.

Stäng av vattnet när du borstar tänderna, rakar dig eller schamponerar dig. En kran eller dusch använder ungefär 6 liter vatten i minuten. Om det är varmvatten som spolas slösas även 1kwh med el i minuten. Tänk därför på att stänga av kranen när vattnet inte används.

En tänd lampa i ett tomt rum slösar inte bara el, den slits också ut snabbare och måste både bytas ut och slängas tidigare.

Att minska matsvinnet i världen är ett viktigt bidrag till klimatet, därför har FN som mål i Agenda 2030 att halvera det globala matsvinnet. Om globalt matsvinn var ett land skulle det vara den tredje största utsläpparen av växthusgaser i världen, efter Kina och USA. I Sverige slängs 33 kilo mat per person varje år! Detta kan jämföras med att varje person i Sverige slänger mat värd 1500 kr varje år.

Genom att sortera sopor och matavfall kan det mesta återvinnas. När nya produkter tillverkas av återvunna material är utsläppen av koldioxid betydligt lägre. En effektiv sopsortering är därför ett måste för ett långsiktigt hållbart samhälle och vi alla behöver hjälpas åt!

Naturskyddsföreningen uppskattar att runt en fjärdedel av allt som slängs på landets återvinningscentraler hade gått att återanvända.  Detta medför ett slöseri på resurser och en onödig belastning på miljön. Leta istället upp en second-hand organisation där du kan lämna in dina saker. Det finns även återbruks-stationer på återvinningscentralerna  där du kan lämna hela saker som går att använda igen.

När fastighetens entrédörrar hålls öppna släpps uppvärmd luft ut ur fastigheten och den nya luften som kommer in måste värmas upp igen. Genom att hålla fastighetens ytterdörrar stängda sparas inte bara energi, fastighetens säkerhet ökar dessutom eftersom obehöriga får färre chanser att smita in. Undvik att öppna dörrar med armbågskontakt om möjligt då dörrarna hålls öppna under längre tid.