Vi hyr ut lediga lokaler, lägenheter och studentlägenheter i Jönköping
Vi hyr ut lediga lokaler, lägenheter och studentlägenheter i Jönköping

Historik

2016

Bolaget KB Munkstaden med fastigheten Härolden 5 avyttras.

Bolaget Ljungarum 1:5 med tillhörande fastighet förvärvas.

Brandtornet AB firar 25 års jubileum och får möjligheten att smygöppna restaurang Vy efter en auktion på nätet där vinnande belopp skänks till Radiohjälpens insamling för människor på flykt.

 

2015

Stora energibesparingsåtgärder görs med bland anant prognosstyrd uppvärmning, installering av LED belysning med aktiv tidsstyrning, byte till frekvensstyrda fläktaggregat.

En hyresgästundersökning görs via Aktiv Bo där vi utses till vinnare av högsta serviceindex i klassen 100-499 lägenheter.

 

2014

Energistatistik visar att vi mer än halverat energiförbrukningen i Ludvig vid byte från fjärrvärme till värmepump.

Delar av lokalerna i Ludvig byggs om till Seniorernas Hus som invigdes av äldreministern.

 

2013

Fastigheten Bäret 4 avyttras.

19 av studentrummen i fastigheten Härolden 5 byggs om och konverteras till hotellrum.

Fastigheten Järnbäraren 2 invigs av bostadsministern som numera innehåller 151 studentlägenheter.

Brandtornet lämnar in en intresseanmälan till kommunen om att förvärva Tändsticksområdet där bolagets intention är att vitalisera området med bl.a inslag av bostäder.

Värmepump installeras i fastigheten Ludvig 4.

 

2012

Kv Druvan 19 färdigställs med 85 lägenheter, 1 livsmedelsbutik samt ytterligare 1 lokal.

Sveriges Radio flyttar in i sina nyrenoverade lokaler.

Dotterbolaget Järngänget bebygger Kv Järnbäraren 2 som kommer innehålla studentbostäder.

 

2011

Katarakten bebygger Druvan 19 under året.

Första spadtaget för Järnbäraren tas.

En stor ombyggnation i brandstationskvarteret görs för att kunna husera Sveriges Radio som ny hyresgäst.

 

2010

Brandtornet ihop med HSB och Peab vinner en markanvisningstävling för Kv Järnbäraren. Brandtornet ska bebygga en del av kvarteret med studentbostäder.

Dotterbolaget Katarakten bildas.

Bolaget Järngänget AB förvärvas.

Första spadtaget för Kv Druvan 19 tas med bl.a hjälp av bostadsministern.

 

2009

Brandtornet vinner en markanvisningstävling i konkurrens med 7 andra förslag. Anvisningen gäller Kv Druvan som är tänkt att bebyggas med hyresrätter och kommersiella ytor.

 

2003

Brandtornet köper Skanskas 50 % i Munkstaden.

 

2001

TAFAB köper HSBs 50 % i Brandtornet som därmed blir ett helägt dotterbolag i TAFAB koncernen.

 

2000-2003

Fastigheten Härolden 5 genomgår omfattande ombyggnad av biografsalonger, hotell och restauranger samt nybygger 49 studentbostäder.

 

1999

Aktern färdigställs med 66 lägenheter.

Bolaget KB Munkstaden bildas av Brandtornet och Skanska med 50 % var.

Munkstaden förvärvar fastigheten Härolden 5.

 

1998

Brandtomten bebygger fastigheten Aktern 1.

 

1997

Bäret 4 genomgår en omfattande ombyggnad, 15 studentlägenheter byggs.

Ankaret färdigställs med 43 lägenheter, 4 lokaler samt 30 garageplatser.

 

1996

Fastigheten Bäret 4 förvärvas av Brandtornet.

Brandtomten bebygger fastigheten Ankaret 9.

Fastigheterna Aktern 1 m.fl förvärvas av Brandtomten.

 

1995

Jordgubben 3 genomgår en omfattande ombyggnad där 6 nya lägenheter byggs.

Fastighetsbolaget Brandtomten AB, som är ett helägt dotterbolag till Brandtornet bildas.

Brandtomten förvärvar fastigheten Ankaret 9.

 

1994

30 Äldreboende och 17 seniorlägenheter i Granaten byggs.

Fastigheten Jordgubben 3 förvärvas.

Fastigheten Ludvig 4 förvärvas.

 

1993

Spårvagnshallarna, som stått tomma i över 30 år, byggs om till 16 studentbostäder samt konsertlokal till Länsmusiken.

 

1991

Brandtornet AB bildas genom att bolaget K-Konsult Fastigheter i Jönköping förvärvas och namnändras.

I bolaget ligger fastigheterna Granaten 1 o 2 (Brandstationskvarteren).

Ägare till bolaget med 50 % vardera är TAFAB Taberg Fastighets AB och HSB Jönköping ek. förening.