HISTORIK

Brandtornet installerar ett nytt ventilationsaggregat med integrerad kylning för äldreboendet på Granaten 2.

Fastigheten Jordgubben 3 avvecklas efter 27 års förvaltning.
Avvecklingen är ett steg i utvecklingen av nya projekt.

Brandtornet inleder ett stort projekt avseende fönsterbyten för Kv. Ludvig 4

Spårvagnshallarna i Granaten 2 får en nytt ventilationsaggregat

Brandtornet avyttrar KB Munkstaden med fastigheten Härolden 5.

Vidare förvärvas bolaget Ljungarum 1:5 AB med tillhörande fastighet.

Brandtornet AB firar 25 års jubileum och får möjligheten att smygöppna restaurang Vy efter en auktion på nätet där vinnande belopp skänks till Radiohjälpens insamling för människor på flykt.

Stora energibesparingsåtgärd-er görs med bland annat prognosstyrd uppvärmning, installering av LED belysning med aktiv tidsstyrning och byte till frekvensstyrda fläktaggregat. En hyresgästundersökning görs via Aktiv Bo där vi utses till vinnare av högsta serviceindex i klassen 100-499 lägenheter.

Energistatistik visar att vi mer än halverat energiförbrukningen på Ludvig 4 vid byte från fjärrvärme till värmepump.

Fortsättningsvis byggs delar av lokalerna i Ludvig 4 om till Seniorernas Hus som invigs av äldreministern.

Fastigheten Bäret 4 avyttras.

 

19 av studentrummen i fastigheten Härolden 5 byggs om och konverteras till hotellrum.

 

Fastigheten Järnbäraren 2 invigs av bostadsministern som numera innehåller 151 studentlägenheter.

Till Artikel:

Brandtornet lämnar in en intresseanmälan till kommunen om att förvärva Tändsticksområdet där bolagets intention är att vitalisera området med bl.a inslag av bostäder.

 

Värmepump installeras i fastigheten Ludvig 4.

Kvarteret Druvan 19 färdigställs med 85 lägenheter, 1 livsmedelsbutik samt ytterligare 1 lokal.

Sveriges Radio flyttar in i sina nyrenoverade lokaler.

Dotterbolaget Järngänget bebygger Kvarteret Järnbäraren 2 som kommer innehålla studentbostäder.

Katarakten AB bebygger Druvan 19 under året.

Första spadtaget för Järnbäraren 2 tas.

En stor ombyggnation i brandstationskvarteret görs för att kunna husera Sveriges Radio som ny hyresgäst.

Brandtornet ihop med HSB och Peab vinner en markanvisningstävling för Kvarteret Järnbäraren 2 och Brandtornets avsikt är att bebygga en del av kvarteret med studentbostäder.

Vidare bildas Dotterbolagen Katarakten AB samt Järngänget AB som förvärvas.

Första spadtaget för Kvarteret Druvan 19 tas med bl.a hjälp av bostadsministern.

Brandtornet vinner en markanvisningstävling i konkurrens med 7 andra förslag. Anvisningen gäller Kvarteret Druvan 19 som är tänkt att bebyggas med hyresrätter och kommersiella ytor.

Brandtornet AB köper Skanskas 50 % i Munkstaden AB och därmed har även Munkstaden AB blivit ett helägt dotterbolag

TAFAB köper HSBs 50 % i Brandtornet AB som därmed blir ett helägt dotterbolag i TAFAB koncernen.

Fastigheten Härolden 5 genomgår omfattande ombyggnad av biografsalonger, hotell och restauranger samt nybygger 49 studentbostäder.

Aktern 1 färdigställs med 66 lägenheter.

Bolaget KB Munkstaden bildas av Brandtornet och Skanska med 50 % var.

Munkstaden AB förvärvar fastigheten Härolden 5.

Brandtomten AB bebygger fastigheten Aktern 1.

Bäret 4 genomgår en omfattande ombyggnad, 15 studentlägenheter byggs.

Ankaret 9 färdigställs med 43 lägenheter, 4 lokaler samt 30 garageplatser.

Fastigheten Bäret 4 förvärvas av Brandtornet AB.

Brandtomten AB bebygger fastigheten Ankaret 9.

Fastigheterna Aktern 1 m.fl förvärvas av Brandtomten AB.

Jordgubben 3 genomgår en omfattande ombyggnad där 6 nya lägenheter byggs.

Fastighetsbolaget Brandtomten AB, som är ett helägt dotterbolag till Brandtornet AB bildas.

Brandtomten AB förvärvar fastigheten Ankaret 9.

Ombyggnationen av Granaten 2 färdigställs med ett nytt ålderdomshem samt seniorlägenheter.

Fastigheten Jordgubben 3 förvärvas.

Fastigheten Ludvig 4 förvärvas.


Spårvagnshallarna, som stått tomma i över 30 år, byggs om till 16 studentbostäder samt konsertlokal till Länsmusiken.


Första spadtaget tas på Granaten 2 som ett steg i Brandtornets förädlingsprocess.

Ett äldreboende med 30 lägenheter och 17 seniorlägenheter kommer att byggas.

Brandtornet AB bildas genom att bolaget K-Konsult Fastigheter i Jönköping förvärvas och namnändras. I bolaget ligger fastigheterna Granaten 1 & Granaten 2 (Brandstationskvarteren).

Ägare till bolaget med 50 % vardera är TAFAB Taberg Fastighets AB och HSB Jönköping ek. förening.