GRANATEN 1

Adress: Oxtorgsgatan 3


Brand- och polisstationen uppfördes 1896-1898 efter ritningar av arkitekten Fredrik Sundbärg som var stadsarkitekt i Jönköping 1891-1901.

Fastigheten uppfördes i tegelgotisk stil med trappgavelmotiv. Liknande arkitektur återfinns på rådhuset i Köpenhamn, stadshuset i Florens samt campanilen i Venedig.


Det dominerande tornet användes för upphängning och torkning av vattenslangar samt som utkikstorn över staden då det på den tiden var en av de högsta byggnaderna.


Den södra flygeln innehöll bostäder för befäl i de två nedre våningarna och brandchefens bostad återfanns på tredje våningen.

Byggnadskostnaden uppgick till den ansenliga summan av 167 343 kr och 24 öre och byggmästare var J P Andersson från Lidköping.

Polisvaktlokaler och arrestlokaler fanns i byggnaden fram till 1937 då polismyndigheten flyttar.

1982 flyttar brandstationen till lokaler de befinner sig i idag varpå byggnaden står tom i några år.

1985 säljer kommunen fastigheten till K-Konsult som gör en genomgripande renovering och bygger om till kontorslokaler.

Idag är fastigheten ett kontorshotell med gemensam reception, konferenslokal och cafeteria. I huset verkar ett femtontal företag med vitt skilda verksamhetsområden.