Byggnadsår
1999

Bussförbindelser
300 Meter

Livsmedelsbutik
300 Meter

Restaurang
100 Meter

AKTERN 1

Kvarteret Aktern bebyggs av Brandtornet år 1998 efter att
det gamla badhuset lagt ned sin verksamhet. Kvarteret färdigställs ett år senare som grannfastighet till Kvarteret
Ankaret med 66 lägenheter, mestadels 2:or och 3:or, och än idag erbjuds
man en nästintill oslagbar utsikt mot Vättern.