Halvering av energiförbrukningen – Ludvig 4

Med glädje kan vi presentera senaste energideklarationen som gjordes i en av våra fastigheter Kv. Ludvig 4 där vi konstaterar en halvering av energiåtgången per m2 & år. Tidigare energideklaration påvisade en m2 förbrukning på 195 kWh/m2 & år. Denna siffra är nu på 99 kWh/m2 & år.


Till grund för denna minskning av energianvändning är de investeringar som gjorts i fastigheten de senaste 10 åren – bland annat:

• Fönsterbyte i hela fastigheten till moderna 3-glas fönster.

• Installation av värmepump där vi tar vara på den uppvärmda frånluften från lägenheterna.

• Ny återvinningsbar ventilation till de allmänna utrymmena.

• Behovsstyrd ventilation och värme.

• Vi har även inför kommande vinter bytt ut fjärrvärmecentralen som betjänat fastigheten sedan byggåret 1979-80.

• Vi har påbörjat arbetet med att byta ut all belysning till energieffektiv LED-belysning.


Dessutom tittar vi på möjligheten att installera solcellspaneler på taket som kommer att bytas inom snar framtid.

Alla investeringar som har gjorts har även bidragit till ökad standard och ett bättre inomhusklimat för de som vistas i fastigheten.