Vi hyr ut lediga lokaler, lägenheter och studentlägenheter i Jönköping
Vi hyr ut lediga lokaler, lägenheter och studentlägenheter i Jönköping

Om oss

Brandtornet ägs till 100% av TAFAB Taberg Fastighets AB.

Brandtornet och dess dotterbolag har byggt närmare 500 hyresbostäder i Jönköping genom åren och äger och förvaltar i dagsläget c.a. 40 000 m2 i centrala Jönköping. Beståndet består av en mix av bostäder och kommersiella lokaler såsom kontor, butiker, restauranger, hotell och livsmedelsbutik.

 

Vår Affärsidé

 Brandtornets affärsidé är att förvärva, förädla, förvalta, samt vid lämpliga tillfällen, försälja fastigheter. Fastighetsbeståndet skall ha en mix av bostäder och kommersiella lokaler och vara beläget i centrala delar av Jönköping.

 

Strategi

 Brandtornet skall:

  • Förvärva fastigheter och mark med god utvecklingspotential
  • Förädla fastigheter genom ett ökat driftnetto
  • Förvalta fastigheter med god service till hyresgästerna samt hushålla med resurserna
  • Försälja fastigheter som inte kan tillföras ytterligare mervärde i förvaltningen

 

Våra mål skall uppnås genom att vidareutveckla en kompetent organisation samt sträva efter att ha nöjda kunder som upplever kundnyttan av att vara hyresgäster hos oss.

 

Brandtornet är sedan starten medlem i fastighetsägarna.