Fönsterbyte Kv. Ludvig 4

Till hösten planerar vi att färdigställa fönsterbyte på Kv Ludvig. Mer info förmedlas till berörda inom kort.